دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

حبیب اله خادمپور

استمرار در کسب دانش و تجربه سبب شده است تا این تیم با برخورداری از پایه علمی و اجرایی قوی در ارتباط با دال های بتنی مجوف یوبوت و وافل و فرایند طراحی، نظارت و اجرای سازه با این نوع سیستم های سقف بتواند به عنوان مشاور و مجری تخصصی به ارائه خدمات در این زمینه بپردازد.

حبیب اله خادمپور

مدیر پروژه سازه یوبوت